fredag 19 augusti 2011

Odd Molly - pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 augusti 2011

STABILT KVARTAL OCH PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE

1 januari – 30 juni 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,7 MSEK (161,6)
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 57,0 procent (56,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (19,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7 procent (12,0)
 • Resultat efter skatt var 10,6 MSEK (12,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,85 SEK (2,16) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

1 april – 30 juni 2011

 • Nettoomsättningen ökade till 28,6 MSEK (11,1)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,3 procent (72,7)
 • Rörelseresultatet var -7,4 MSEK (-12,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-10,3)
 • Resultat per aktie var -0,94 SEK (-1,79)
 • I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst- och vinterkollektionerna 2011 på 140 MSEK

Händelser under perioden

 • Christina Tillman lämnar sin post som VD i Odd Molly och till hennes efterträdare har Anna Attemark utsetts. VD-skiftet sker senast i december

Händelser efter perioden

 • Odd Molly visade vår- och sommarkollektionen 2012 under modeveckan i Stockholm på Berns

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Försäljningen under det andra kvartalet är i linje med plan och inkluderar de sista vår- och sommarvarorna. Även den första höstleveransen, s.k. pre-fall, fakturerades under kvartalet till skillnad från föregående år då motsvarande kollektion levererades i det tredje kvartalet.

Stabil bruttomarginal – men utvecklingsarbete krävs
Vi är nöjda med bruttovinstmarginalnivån som är stabil på 57 procent, men bevakar noga rörelsekostnaderna som är högre jämfört med föregående år främst till följd av fler butiker, förstärkning av organisationen och ökade distributionskostnader.

Viktigast inom Odd Molly är alltjämt arbetet med att utveckla och balansera de kommande kollektionerna, men det kommer att ta tid innan förändringarna får fullt genomslag. En del i denna utveckling är att vi anställt en sortimentschef, tillika vVD, med ansvar för designprocess och sortiment, Jennie Högstedt Björk, med lång erfarenhet av liknande arbete från H&M.

Säljarbete pågår i en utmanande marknad
Införsäljningen av vår/sommar 2012 pågår för fullt, men det går inte att komma ifrån att vi möter en generellt svår marknad världen över. Bolagets strategiska fokus är inriktat på våra närmaste och största marknader. Som ett led i det genomförde vi Odd Mollys stora modevisning i augusti på hemmaplan igen efter att i flera säsonger visat i New York. Vi har också infört en ny organisationsstruktur inom försäljningsavdelningen för att förbättra direktkontakten med våra externa återförsäljare.

På Modegalan i förra veckan mottog vi pris i kategorin ”Årets Inredningskoncept” för inredningen i våra egna konceptbutiker. Vi är mycket glada och stolta för detta pris, då det är ett relativt nytt område för oss.

Som vi tidigare kommunicerat kommer jag att lämna min roll som VD i bolaget efter sju år. Jag är mycket glad över att Anna Attemark, nu utvecklingschef på H&Ms inköpsavdelning, blir min efterträdare i december. Tills dess är det som vanligt full fart framåt.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag tre konceptbutiker i Stockholm, Los Angeles och Köpenhamn samt två outletbutiker i Kungsbacka och Barkarby. Odd Molly har 56 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".Follow EXKLUSIV VARDAG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar