tisdag 12 april 2011

Odd Molly - pressmeddelande


Ändrat datum för Odd Mollys delårsrapport

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 12 april 2011

Odd Molly ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2011 (januari–mars) av praktiska skäl. Nytt rapportdatum blir den 14 april 2011 kl. 13.00, samma dag som bolagets årsstämma hålls i Stockholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 CET 15.00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i cirka 35 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby, Los Angeles och Köpenhamn. Odd Molly har 57 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå tillwww.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter”.Follow EXKLUSIV VARDAG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar